PRACTICE PAPER 2023 (2024) - English Medium

PRACTICE PAPER 2023 (2024) - English Medium

Price:

Read more


ඔබට අවශ්‍යනම් Download කරගෙන පිටපත මුද්‍රණය කරගත හැක. ඒ සදහා පහසුකම් නොමැතිනම් පමණක් අපට කතා කරන්න... එය සහන මිලකට කර දීමට අප සූදානම්...මුද්‍රිත පිටපතක් සඳහා මිල ඉහත සඳහන් කර ඇත. කුරිය ගාස්තු ගෙවා ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇත.
👇 නොමිලේ Download කරගැනීමට පහත Link Click කරන්න.
👉🏿 Science - Support papers 01 - 2023(2024) - papers i , ii / Answers i , ii
👉🏿 Maths - Support papers 01 - 2023(2024) - papers i , ii / Answers i , ii / Graph Paper
👉🏿 Civics Support papers 01 - 2023(2024) - papers i , ii / Answers i , ii
File
👉🏿 History paper - Support papers 01- 2023(2024) 
papers i , ii / Answers i , ii
👉🏿 Geography paper - Support papers 01 - 2023(2024) - papers i , ii / Answers i , ii
👉🏿 Science paper - Support papers 01- 2023(2024) papers i , ii / Answers i , ii
👉🏿 English - Support papers 01 - 2023(2024) - papers i , ii / Answers i , ii
👉🏿 English - Support papers 02 - 2023(2024) - papers i , ii / Answers i , ii
👉🏿 English - Support papers 03 - 2023(2024) - papers i , ii / Answers i , ii
👉🏿 English - Support papers 04 - 2023(2024) - papers i , ii / Answers i , ii
👉🏿 English - Support papers 05 - 2023(2024) - papers i , ii / Answers i , ii
👉🏿 English Literary - Support papers 01 - 2023(2024) - papers i , ii Answers i , ii
👉🏿 English Literary - Support papers 02 - 2023(2024) - papers i , ii / Answers i , ii


පිළිතුරු පත්‍ර සාකච්ඡා
👉🏿 OL විද්‍යාව-2022-   i පත්‍රය 
👉🏿ගණිතය 2022 උපකාරක-02පත්‍රය Aකොටස/i පත්‍රය Bකොටස/ii පත්‍රය Aකොටස/ii පත්‍රය Bකොටස
👉🏿 OL ගණිතය-2020- පත්‍රය A කොටස/පත්‍රය B කොටස/ii පත්‍රය A කොටස/ii පත්‍රය B කොටස

0 Reviews

Contact form

Name

Email *

Message *