Sam

විද්‍යාව
* 01 වන පාඩම (ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ වැදගත්කම)-i
* 01 වන පාඩම (ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ වැදගත්කම)-ii
* 01 වන පාඩම (ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ වැදගත්කම)-iii
* 02 වන පාඩම (සත්ත්ව වර්ගීකරණය)-i
* 02 වන පාඩම (සත්ත්ව වර්ගීකරණය)-ii
* 03 වන පාඩම (ශාක කොටස් වල විවිධත්වය)-i
* 03 වන පාඩම (ශාක කොටස් වල විවිධත්වය)-ii
* 04 වන පාඩම (පදාර්ථයේ ගුණ)-i
* 04 වන පාඩම (පදාර්ථයේ ගුණ)-ii
* 04 වන පාඩම (පදාර්ථයේ ගුණ)-iii

Sinhala
* Coffee