0-බුද්ධ ධර්මය

1 වන පාඩම- අසිරිමත් බෝසත් කුමරු
2 වන පාඩම- සිදුහත් කුමරුගේ ළමා කාලය හා යොවුන් විය
3 වන පාඩම- තිලොවට ගුරු වූ බුදු සමිදු
4 වන පාඩම- අපි පන්සල් යමු
5 වන පාඩම- පතුරමු සැමට මෙත් සිත්
6 වන පාඩම- රාහුල පොඩි හාමුදුරුවෝ
7 වන පාඩම- දියුණුවේ රන් දොරටු
8 වන පාඩම- දිවි මග සරු කරන සීලය
9 වන පාඩම- පන්සිල් රකිමු
10 වන පාඩම- මවු පිය ගුණ වරුණ
11 වන පාඩම- අභියෝග ජයගත් තරුණයෝ
12 වන පාඩම- අපේකම සුරකිමු
13 වන පාඩම- හොද නරක හැදින යහපතෙහි යෙදෙමු
14 වන පාඩම- වෙනස් වීමට ඔරොත්තු දෙමු
15 වන පාඩම- වරදින් මිදෙමු
16 වන පාඩම- රකිනවිට පරිසරය – රැකෙනු ඇත අප සැම
17 වන පාඩම- මිහිදු මාහිමි සමය වෙත යමු
18 වන පාඩම- ශාසනික දායාද සුරකිමු
19 වන පාඩම- අරපිරිමැස්ම දියුණුවට මගකි
20 වන පාඩම- රන් පිහාටු
21 වන පාඩම- සැදැහැ ගුණයෙන් සරු වෙමු
  • 1. සතුරු – මිතුරුව

Leave a Reply